DABI

Metoda krokowa
Budownictwo specjalistyczne
DABI | DABI
Metoda krokowa – jest to rozwiązanie technologiczne, które wykorzystujemy przy kopaniu ścian szczelinowych, baret oraz do głębokich zabezpieczeń szerokoprzestrzennych wykopów budowlanych, jak również do głębokich zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych (obiekty hydrotechniczne, składowiska odpadów itp.).
{Play}
Głębienie ścian szczelinowych, baret czy przegród przeciwfiltracyjnych wykonuje się sekcyjnie, metodą słupkową o szerokości panelu 400÷1200 mm, długości 3000 mm i na projektowaną głębokość. Po wykonaniu sekcji pierwotnych wykonuje się sekcje wtórne kotwiąc się w już istniejące krawędzie sekcji pierwotnych.
Podczas głębienia ścian szczelinowych czy baret grunt jest wydobywany w osnowie zawiesiny iłowej, która w konsekwencji zostaje wyparta w procesie betonowania szczeliny metodą kontraktor.
Podczas wykonywania przegród przeciwfiltracyjnych wydobywany grunt zastępowany jest samotężejącą mieszaniną iłowo – cementową. Zawiesina działa jak ciecz stabilizująca i gwarantując utrzymanie stabilnych ścian szczeliny i docelowo po stwardnieniu tworzy przegrodę przeciwfiltracyjną.
DABI metodą krokową przy użyciu głębiarki z chwytakiem wykonuje przegrody przeciwfiltracyjne do 30 m głębokości, a ściany szczelinowe czy barety za znacznie większe głębokości.


W celu uzyskania szerszej informacji na temat oferty firmy DABI prosimy o kontakt z działem przygotowania i realizacji produkcji.

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter  
DABI
BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE
+48 32 214 06 13
+48 32 214 62 81
Jak do nas dojechać

DZIAŁ PRZYGOTOWANIA
I REALIZACJI PRODUKCJI


Krzysztof Budny
+48 605 400 110

Paweł Szkotak
+48 781 900 939