DABI

Wiadomości
Budownictwo specjalistyczne
DABI | DABI
Firma DABI stosuje zagęszczanie impulsowe IC / RIC, które jest skuteczną i bardzo wydajną metodą wzmocnienia rozluźnionych i nieskonsolidowanych gruntów.
{Play}
Ta technologia pozwala na wyraźną poprawę stopnia zagęszczenia, jak i parametrów wytrzymałościowych wzmacnianego gruntu. W efekcie otrzymujemy ujednolicone podłoże gruntowe.


Zagęszczanie impulsowe DABI wykonuje się z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu – koparki na podwoziu gąsienicowym wyposażonej w młot hydrauliczny o wadze 5 -12 ton, który z dużą częstotliwością spuszczany jest na stalową stopę o średnicy 1,5 m, przekazując energię w głąb gruntu. Dzięki dużej ilości energii przekazywanej w podłoże w formie impulsów, następuje dogęszczenie luźnych warstw, zasypanie pustek i kawern.

   

Zagęszczarka impulsowa firmy DABI wyposażona jest w system naprowadzania GPS oraz elektroniczny moduł sterujący, dzięki czemu można na bieżąco monitorować pracę maszyny oraz osiągane parametry zagęszczenia gruntu.
Moduł sterujący wyznacza punkty zagęszczania i kontroluje uzyskane parametry, w tym: numer punktu, współrzędne, data i czas realizacji, ilość impulsów, wpęd stopy, ilość generowanej energii. Dane te na każdym etapie prac są dostępne i można je poddać analizie.

Zagęszczanie impulsowe RIC / IC - zobacz więcej