DABI

Wiadomości
Budownictwo specjalistyczne
DABI | DABI

Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnego systemu zabezpieczeń wykopów głębokich oraz usługi świadczonej z zastosowaniem tego systemu.


Celem projektu jest zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia technologii produkcji elementów innowacyjnego systemu zabezpieczenia wykopów głębokich oraz rozpoczęcia świadczenia usługi zabezpieczenia wykopów głębokich z wykorzystaniem tego systemu.
Jego realizacja wpłynie na skrócenie czasu świadczenia usługi, zmniejszenie jej energochłonności, poprawę BHP, redukcję ilości odpadów i zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko w stosunku do aktualnie znanych metod zabezpieczeń wykopów. Efektem projektu będzie rozwój przedsiębiorstwa, jak również województwa śląskiego, poprzez wejście przedsiębiorstwa na nowe rynki zbytu i utworzenie nowych miejsc pracy.
  • Wartość projektu ogółem: 9 485 513,63 zł
  • Wkład Funduszy Europejskich: 2 699 129,89 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.Wdrożenie nowej usługi specjalistycznych odwiertów ze zdalną obsługą i eksploatacją spełniającej wymogi prewencji przeciwko zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2

Celem projektu jest zakup środków trwałych w celu wdrożenia technologii realizacji specjalistycznych odwiertów ze zdalnym sterowaniem i monitoringiem procesu technologicznego oraz diagnostyką urządzenia oraz rozpoczęcia świadczenia nowej usługi specjalistycznych odwiertów ze zdalną obsługą i eksploatacją spełniającą wymogi prewencji przeciwko zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 możliwej do zastosowania w ramach wiercenia studni, odwiertów geotermalnych oraz wykonywania zabezpieczeń skarp i osuwisk techniką mikropali.

Efektem realizacji projektu będzie utrzymanie miejsc pracy zagrożonych w związku z pandemią COVID-19 oraz utworzenie jednego nowego stanowiska pracy. Projekt w dłuższej perspektywie przyczyni się do rozwoju i wzrostu konkurencyjności województwa śląskiego.
  • Wartość projektu ogółem: 2 178 234,30 zł
  • Wkład Funduszy Europejskich: 800 000,00 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
DABI
BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE
+48 32 214 06 13
+48 32 214 62 81

Jak do nas dojechać